Project 2016 Stashdown

Jeg har et virkelig stort garnlager. Det er nærmest lidt pinligt.

Det virker som om, at når jeg finder et projekt jeg gerne vil igang med og kigger i garnkurven (som om mit garn kan være i en kurv – helt ærligt, hvem prøver jeg at narre?) så har jeg ikke lige den kvalitet eller den farve som mit projekt skal være. Så må jeg jo købe det helt rigtige garn.

Ærligt? Oftest køber jeg garn, fordi det er smukt og blødt og jeg bare MÅ eje det. Og pludselig var der så meget garn at det blev svært at få overblik over det. Det begyndte også at virke fuldstændig vanvittigt at købe nyt.

Men jeg elsker jo at købe garn! What to do?

Jeg har sat mig et mål for 2016 – project 2016stashdown. Jeg strikker mig stille og roligt igennem mit stash og laver samtidig en mental indkøbsliste over alt det garn jeg skal købe når garnlageret er svundet lidt ind. Det er en fantastisk liste!

Ingen bør dog helt undvære at købe garn, så ind imellem kommer der lidt nyt til. Så længe regnskabet går op. Og jeg har faktisk lavet et lille regnestykke for hver måned, for at være sikker på at jeg holder mit mål.

Regnestykket er simpelt:

Købt garn – strikket garn – garn givet væk = garnbalancen

Så længe mit regnestykke er i minus, overholder jeg mit mål.

Det gik ret godt i januar. Det gik rigtig skidt i februar. Som i virkelig skidt.

Garnbalancen var ved udgangen af februar 1.397 gram / 4.826 meter i plus. Pinligt.

Så jeg har betalt prisen i marts. Jeg er gået efter de små, genstridige rester som har ligget i garnkurven alt for længe, og fundet fine opskrifter som passede til mine små garnsløjfer. Mit regnestykke tager ikke hensyn til hvor længe mit garn har været på lager, men det bliver bestemt honoreret i min mentale karakterbog. Og i marts har jeg virkelig fået nogle plusser på den konto.

Jeg har bl.a. lavet 4 babykraver, 4 karklude og to par fingerløse vanter. Mine 11 marts projekter har gennemsnitligt brugt 32g gram (excel er et fantastisk værktøj – skriv endelig hvis du vil have min skabelon med udregning af garnbalancen).

Project 2016stashdown har sin egen project page på Ravelry – se den lige her. Her holder jeg styr på færdige projekter. Projekter kommer først med når de er helt færdige, med ender hæftet og alting. Der er altså et par lavthængende frugter at gå efter, om man så må sige, da der ligger en del næsten færdige projekter i kurven. Når de er færdige, tæller hele vægten som et stashdown project, så længe garnet er fra før 2016.

Garnbalancen pr. ultimo marts er 646 gram / 2.769 meter i plus.

April – bring it on!

Hvis du stadig læser med – tak for din tid.

Kærligst,

Pernille

-0-

To be honest, I have a huge yarn stash – it’s almost embarrasing.

When I find a pattern I want to make, I start looking for yarn in my yarn basket (as if my yarn can be in one basket – really, who am I trying to fool?) So either I can’t find  the right quality or the right color, and I end up buying new yarn.

Honestly? Most often I buy yarn because it’s beautiful and soft and I just need to have it. And suddenly there was so much yarn in my stash that it was difficult to get an overview. It also began to seem completely crazy buying new yarn.

But I love yarn. And I love purchasing new yarn! What to do?

I set myself a goal for the year 2016 – project 2016stashdown. I knit through my stash and do a mental list of all the yarn I need to buy when the stash has shrunk slightly. I promise you, it’s a great list!

One should never be denied buying yarn, so from time to time I will buy a little something for my stash. As long as I keep my goal. And I’ve actually made a spredsheet in excel (I love excel!) to track my progress and to ensure that I knit more than I stash.

The equation is simple:

Acquired yarn – knitted yarn – yarn given away = yarn balance

As long as my yarn balance is in minus, I will meet my goal.

It went pretty well in January. It went really bad in February. As in reeeallly bad.

Yarn balance at the end of February was 1,397 grams / 4,826 meters plus. How embarassing.

I paid the price in March…

I went through my stash and  found lots of small, stubborn leftovers which had been sitting in my stash for too long. I searched for pretty patterns that suited my scraps in books, on Ravelry and online. My equation doesn’t take into account how long time my yarn has been in stash. However, it will certainly be mentally noted. And in March, I really got some points on that account.

In March I made 4 baby collars (talk about collar addiction), 4 dishcloths and two pairs of fingerless mittens (and a few other projects). In March I spend an average of 32 grams per project (again, excel is awesome – feel free to contact me if you want my template).

Project 2016 Stashdown has it’s own project page on Ravelry – you can see it right here. On this project page I will keep track of completed projects. My definition of a finished project is when it’s ready to use. So there are a few low-hanging fruits to go by, so to speak, as there are a few almost completed projects in my WIP basket. When they are completed, the entire weight will be deducted in the yarn balance, as long as the yarn is acquired before 2016.

My yarn balance by the end of March is 646 grams / 2,769 meters plus.

April – bring it on!

If you are still reading – thank you for your time.

Sincerely,

Pernille

Hvem starter en blog i 2016 – er det ikke so last century? 

Jeg har selv læst mange blogs og synes at det er et perfekt åndehul på dagen at dykke ned i en kreativ verden og læse om sysler, udfordringer og succeser. Jeg har samlet masser af inspiration, og grinet og grædt med skønne kreative bloggere.

Jeg har egentlig altid tænkt, at hvis man ikke har noget interessant at sige (eller skrive) så skal man holde mund. Så derfor har jeg ikke startet en blog.

Jeg bruger flittigt Ravelry og Instagram til at dele mine kreative projekter, men der manglede alligevel noget. En mulighed for at uddybe mine tanker, et sted at udtrykke min begejstring for et projekt eller en ny bog, eller bare give noget tilbage til det kreative community.

Så nu har jeg måske noget interessant at sige? Jeg kan ikke love noget.

En masse tankemylder, en anbefaling i ny og næ, strikkede sager fra mine pinde,og måske et nyttigt tip.

Hvis du stadig læser med – tak for din tid.

Kærligst,

Pernille

-o-

I have read many blogs and think that it is a perfect ottortunity on a busy day to dive into a creative world and read about the pursuits, challenges and successes. I have collected a lot of inspiration, and laughed and cried with wonderful creative bloggers.

I’ve actually always thought that if you have nothing interesting to say (or write) then you should shut up. So I have not started a blog.

I diligently use Ravelry and Instagram to share my creative projects, but something was missing. An opportunity to deepen my thoughts, a place to express my enthusiasm for a pattern or a new book, or just give something back to the creative community.

So do I have something interesting to say? I cannot promise.

A lot of thoughts about knitting and being creative, a recommendation once in a while, knitted projects from my needes, and perhaps a useful tip.

If you are still reading – thank you for your time.

Sincerely,

Pernille